Reklama

Výroba reklamy

Tlač reklamy

Grafické štúdiá

Prenájom reklamnej plochy

Audiovizuálna reklama

Vaša reklama v médiách

Montáž reklamy

Firemné akcie

Foto a video

Web a internet

Reklamné agentúry

Modelingové agentúry

Asociácie, združenia v reklame

Slovník v reklame a médiách

Slovník obsahuje slová, slovné spojenia z odbornej terminológie reklamy, médií a všetkého, s čím sa môžete na našom portáli stretnúť. Ak sa Vami hľadané slovíčko v zozname nenachádza, napíšte ho do poľa Slovo / fráza. Do poľa vysvetlenie napíšte slovo zistiť. Pre Vašu maximálnu spokojnosť ho ihneď doplníme. Ak viete aj jeho definíciu, či význam, napíšte nám ho a my ho následne uverejníme.

+

Pridať slovíčko

Slovo / fráza:
Vysvetlenie:
Kód:
Bezpečnostný kód
# Abecedný zoznam:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A

access prime

je čas, kedy ľudia hromadne ,,zasadnú,, k televíznym obrazovkám. Vo väčšine štátov to je medzi 16:00 – 17:00 hodinou. V tomto čase televízie radi púšťajú vlastnú tvorbu, cena reklamy medzi vysielaním stúpa

account department

oddelenie pre styk s klientom

account executive

poradca ,,účtu,, rozpočtu klienta. Je to napr. osoba zastupujúca klienta v jednaní s reklamnou agentúrou

account manager

pracovník reklamnej agentúry, ktorý riadi prácu na zákazke a je kontaktná osoba pre klienta

admin

osoba, ktorá disponuje prístupom na miesta, na ktoré iný ľudia nemajú prístup. Prístup je za pomoci prístupových údajov (mena a hesla). Používa sa výraz administračná zóna, v ktorej admin vie meniť nadstavenia, vzhľad, funkčnosť atď.

advertiser

zadávateľ reklamy. Právnická, ale i fyzická osoba, ktorá dala svoju požiadavku napr. reklamnej agentúre. Investuje tak financie na propagáciu vopred určených produktov, či propagáciu vlastnej spoločnosti – budovanie mena firmy

advertising

reklama

advertising agency

reklamná agentúra. Ide o agentúru ktorá komplexne zastrešuje problematiku reklamy. Od návrhu, cez realizáciu reklamy až po jej samotné umiestnenie

afinita

miera, ktorá vyjadruje úspešnosť, resp. vhodnosť reklamnej kampane na určitú cieľovú skupinu podľa demografických kritérií

AIDA

ide o teoretické stupňovanie propagácie produktu, ako by to malo v praxi vyzerať. A - attention (pozornosť), vyvolať - I - interest (záujem,) o jej obsah, ale i prebudiť - D - desire (túžbu) vlastniť propagovaný produkt a prinútiť recipienta k činnosti

air reklama

,,vzdušná reklama,, Héliové pútače, teplovzdušné balóny... Reklama, ktorá môže zaujať ako žiadna iná

airbrush

umelecké nástreky čohokoľvek. Autá, motorky, prilby, steny atď.

akcia

zľavenie pôvodnej ceny

akcidencia

v propagácii chápeme ako reklamné, propagačné, tlačové materiály(napr. letáky, prospekty, katalógy, reklamné predmety, ...)

akvizícia

(v marketingu) znamená získavanie a nadobúdanie nových zákazníkov osobným kontaktom (obchodné jednanie, akcie firmy, ...)

akvizičný titul

je titul, ktorý televízia, rádio alebo iné médium získalo nákupom od inej, televízie, rádia alebo iného média, poprípade od iného distribútora

alokácia rozpočtu

zistenie a rozdelenie rozpočtu na financovanie reklamných kampaní

alternatívny text

pridáva sa napr. k obrázkom na internetových stránkach, kvôli vyhľadávačom . Obrázok bez popisu vyhľadávače ako google neindexujú (pozri indexovanie)

art director

vedúci kreatívny pracovník. V reklamnej branži je zodpovedný za vytvorenie poprípade kontrolu vytvorenia myšlienok, ktoré sa v ďalších krokoch zhmotňujú

audio

všetko, čo je spojené so zvukom

Všetky práva vyhradené