Reklama

Výroba reklamy

Tlač reklamy

Grafické štúdiá

Prenájom reklamnej plochy

Audiovizuálna reklama

Vaša reklama v médiách

Montáž reklamy

Firemné akcie

Foto a video

Web a internet

Reklamné agentúry

Modelingové agentúry

Asociácie, združenia v reklame

Spisovne v kocke

Nájdete tu abecedný zoznam najčastejšie používaných nespisovných výrazov a ich spisovný ekvivalent. Vyhnite sa opakovaným chybám.
Ak viete o slove, slovnom spojení, ktoré sa v zozname nenachádza, pridajte ho pomocou formulára nižšie a my ho následne uverejníme. Ďakujeme.

+

Pridať slovíčko

Nespisovne:
Spisovne:
Kód:
Bezpečnostný kód
# Abecedný zoznam:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
V Nesprávne Správne
 

vada

chyba

 

vadiť - vadí mi

prekážať - prekáža mi

 

vadiť sa

hádať sa

 

valná hromada

valné zhromaždenie

 

včetne

vrátane

 

vinobranie

oberačkové slávnosti

 

výkend

víkend

 

vylosovať

vyžrebovať

 

vyprávať

hovoriť

 

vyprosťovať

vyslobodzovať

 

vyriadiť pozdrav

odovzdať pozdrav

 

vysporiadať (majetkovo)

vyrovnať (majetkovo)

 

vysporiadať sa s niečím

vyrovnať sa s niečím

Všetky práva vyhradené