Reklama

Výroba reklamy

Tlač reklamy

Grafické štúdiá

Prenájom reklamnej plochy

Audiovizuálna reklama

Vaša reklama v médiách

Montáž reklamy

Firemné akcie

Foto a video

Web a internet

Reklamné agentúry

Modelingové agentúry

Asociácie, združenia v reklame

Vahy

Pridať nový zákon

Zákony o reklame

Zákony v oblasti reklamy Vám prináša MediaMenu.sk - Všetko pre reklamu
Oddelovac


 Kladivko634/1992    Zákon o ochrane spotrebiteľa

 Kladivko147/2001    Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Kladivko428/2002    Zákon o ochrane osobných údajov

 Kladivko619/2003    Zákon o Slovenskom rozhlase

 Kladivko16/2004      Zákon o Slovenskej televízii

 Kladivko610/2003    Zákon o elektronických komunikáciách

 Kladivko22/2004      Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona  č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany          spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.          284/2002 Z. z.

Všetky práva vyhradené